Kā ievadīt jaunu vai izmainīt esošo preču informāciju?

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Noliktavas uzskaite > Preces >

Kā ievadīt jaunu vai izmainīt esošo preču informāciju?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Preces kartītē varat iekļaut informāciju, kas nepieciešama darbā ar precēm. Preču sarakstā atveriet esošas preces kartīti vai aizpildiet jaunas preces kartīti:

prece_kartite_zoom65

(Ko var izdarīt no rīkjoslas?)

Laukā Kods varat norādīt preces kodu. Saglabājot kartīti, ja nepieciešams, preces kods tiek piešķirts automātiski.

Ievadiet preces nosaukumu. Ja jūsu uzņēmumā tiek izmantots kases aparāta slēgums ar sistēmu Jumis, aizpildiet laukus Īsais nosaukums un Svītrkods. Laukā Svītrkods drīkst būt tikai cipari, bet laukā Īsais nosaukums nedrīkst būt pēdiņu (“), jo kases aparāts šo simbolu nespēj apstrādāt.

Nolaižamajā sarakstā Mērvienība izvēlieties preces uzskaites mērvienību. Ja sākotnēji uzstādītajam mērvienību sarakstam vēlaties pievienot jaunu mērvienību, noklikšķiniet uz pogas Mērvienību saraksts Zimulitis.

Nolaižamajā sarakstā Tips izvēlieties preces tipu. Lai papildinātu preču tipu sarakstu, izmantojiet pogu Preču tipu saraksts Zimulitis.

Precēm, kurām ir derīguma termiņš, tas tiek norādīts ienākošajā pavadzīmē vai tiek ģenerēts, veidojot izejošo pavadzīmi un izmantojot šeit norādītos datus. Laukos Mēneši, Dienas un Stundas norādiet derīguma laiku, ko sistēma, ģenerējot derīguma termiņu, pieskaitīs izejošās pavadzīmes datumam.

Laukā Sertifikāts varat norādīt informāciju par preces sertifikātu.

Precēm, kuras tiek ievestas vai izvestas, preču kartītē var norādīt to izcelsmes valsti un kombinētās nomenklatūras kodu. Ja precei šie lauki ir aizpildīti, informācija tiek automātiski iekļauta arī pavadzīmē, bet vajadzības gadījumā to var mainīt. Piemēram, ja zemenes parasti tiek ievestas no Spānijas, norādiet to preces kartītē, bet tajās reizēs, kad zemenes ir ievestas no Polijas, nepieciešamās izmaiņas izdariet tieši pavadzīmē.

Varat pievienot arī piezīmes vai izmantot piezīmju sagataves (poga Bultina_kontejumiem).

Grupā Uzskaites grupa izvēlieties, vai šajā kartītē jābūt informācijai par preci, pakalpojumu vai papildizmaksām .

prece - noliktavā tiek kontrolēts preču atlikums. Ja atlikumā nebūs izvēlētās preces, noliktavas dokumentu nebūs iespējams izrakstīt;

pakalpojums - pazīme nepieciešama preču kartītē, ja tiek izrakstīti rēķini vai pavadzīmes par pakalpojumiem;

papildizmaksas - izmaksas tiks pieskaitītas pavadzīmē norādīto preču uzskaites vērtībai. Šādas izmaksas ir, piemēram, muitas izdevumi, preču piegādes transporta izdevumi.

Zīmne Cenas

prece_kartite_cenas_zoom75

Šeit varat apskatīt un papildināt dažādas šīs preces cenas, kā arī konkrētam partnerim norādīt konkrētu pārdošanas cenu, kas automātiski uzrādīsies pavadzīmē.

Sistēmā ir pieejams arī visu preču cenu katalogs.

BaloonInfo.32.32

Noliktavas dokumentos cenas tiks piedāvātas dokumentam norādītajā valūtā ar nosacījumu, ka tās šeit būs norādītas.

Zīmne Noliktavas

prece_kartite_noliktava_zoom75

Katrai noliktavai ievadiet šai precei vēlamo minimālo un maksimālo daudzumu. Pēc tam dažās atskaitēs varēsit apskatīt, kurās noliktavās reālais preču skaits neatbilst vēlamajam.

Noliktavas, kuras pievienosit vēlāk, šajā sarakstā automātiski iekļautas netiks. Šādas noliktavas var pievienot, izmantojot pogu .

Lai atvērtu noliktavas kartīti, atbilstošajā rindiņā noklikšķiniet uz pogas Noliktavas kartīte . Noklikšķinot tukšajā rindiņā, tiek atvērta jauna partnera kartīte.