Preču tipi - veids kā sagrupēt preces

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Noliktavas uzskaite > Preces >

Preču tipi - veids kā sagrupēt preces

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Preču tipi ļauj ērti un ātri atrast un apskatīt informāciju par noteiktām precēm. Lai skatītu un veidotu preču tipus, preču saraksta logā nolaižamajā sarakstā zem pogas Atvērt izvēlieties Preču tipus vai preces kartītes logā noklikšķiniet uz pogas Preču tipu saraksts Zimulitis. Tiek atvērts preču tipu saraksts:

precu_tipi_saraksts_zoom60

Šajā kartītē pieejamās rīkjoslas pogas ļauj veikt standarta darbības, kā arī šādas darbības:

Poga_Tipu_koks - atver preču tipu kokveida skatījumu.

Poga_Atlaides - atver atlaižu saraksta kartīti.

Katram preču tipam un apakštipam var piešķirt kodu un norādīt nosaukumu, kuram ir jābūt unikālam.

Zīmnē PVN likmes dokumentos līdzīgi varat norādīt atbilstošajam tipam izmantojamo PVN likmes saistību ar dokumentu tipu. Parasti finanšu dokumentos PVN likme ir 21%, bet, piemēram, norādot, ka pārdošanas pavadzīmēs medikamentiem piemērojamā PVN likme ir 10%, sistēma šādos dokumentos medikamentiem automātiski piedāvā izvēlēto PVN likmi. Esošās PVN likmes varat apskatīt un papildināt, izmantojot pogu PVN likmes Zimulitis.