Kā ievadīt jaunu vai izmainīt esošu informāciju par partneri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Partneri >

Kā ievadīt jaunu vai izmainīt esošu informāciju par partneri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ja esat tikko sācis darbu ar sistēmu un neviens partneris vēl nav ievadīts vai arī ja vēlaties pievienot jaunu partneri, Partneru sarakstā noklikšķiniet uz pogas Jauns.

Ja sarakstā esat atvēruši Juridisko personu sarakstu, tad nospiežot pogu Jauns Jauns_ar_tekstu automātiski tiks izveidota juridiskās personas kartīte.

jauns_jp_zoom70

Tiek atvērta kartīte, kurā varat ievadīt informāciju par jauno partneri.

Lai partnera kartītē labotu vai papildinātu informāciju, adrešu grāmatā izvēlieties nepieciešamo partneri un atveriet tā kartīti.

Partnera kartītē ir standarta pogas (kartītes apraksts).

Pietiek, ja partnerim norādāt tā nosaukumu vai vārdu un uzvārdu. Pārējie lauki nav noteikti jāizpilda, bet tajos var saglabāt svarīgu informāciju, kas ievērojami atvieglos jūsu darbu. Piemēram, ja partnerim paredzams izrakstīt maksājuma uzdevumus, jānorāda bankas rekvizīti: bankas nosaukums, kods un rēķina numurs.

BaloonInfo.32.32

Lai sistēmā partneru izvēlnēm korekti darbotos alfabētiskā meklēšana, nosaukumu nedrīkst likt pēdiņās.

Jāseko līdzi, lai pirms nosaukuma nebūtu pēdiņu, tukšuma zīmju vai neatbilstošu simbolu.

Partnera kartītes augšējā daļā var norādīt būtiskāko pamatinformāciju.

Pirms jauna partnera informācijas ievadīšanas jānorāda, vai partneris ir Juridiska persona, Fiziska persona vai Darbinieks. No tā būs atkarīgs, kādu informāciju par partneri var saglabāt.

Ja uzņēmumā tiek izmantota partneru kodēšanas sistēma, partnera kodu varat ierakstīt informatīvajā laukā Kods kartītes augšējā kreisajā stūrī.

Juridiskām personām aizpildiet šādus laukus:

oLauka Nosaukums nolaižamā saraksta daļā izvēlieties atbilstošo uzņēmuma veidu - AS, SIA, ZS, IU, VU, PU vai BO. Ja nepieciešama cita abreviatūra, šajā logā to varat ierakstīt vai izdzēst.

oLauka Nosaukums apakšējā daļā ierakstiet uzņēmuma nosaukumu. Ērtākai strādāšanai ieteicams nosaukumā nelietot pēdiņas. Tas atvieglos sarakstos filtrēšanas un izvēlnes iespējas.

oLaukā Reģistrācijas nr. norādiet numuru, ar kuru uzņēmums ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā. Ievadot šo numuru, jūs varat tā pareizību pārbaudīt dažādās datu bāzēs, izmantojot nolaižamo sarakstu Info internetā.

kartite_jp_zoom60

Fiziskām personām un darbiniekiem aizpildiet šādus laukus:

oLaukos Vārds un Uzvārds un Personas kods ierakstiet atbilstošos personas datus.

oNolaižamajā sarakstā Uzruna, ja vēlaties, sistēmai norādiet pareizo uzrunu - kungs vai kundze.

kartite_fp_zoom60

BaloonInfo.32.32

Lai arī uzņēmuma darbinieki tiek iekļauti kopējā partneru sarakstā, informāciju par jūsu uzņēmuma darbiniekiem vajadzētu ievadīt, izmantojot speciā­lās darbinieku kartītes. Darbinieku kartītēs tiek norādīta algas aprēķinam nepieciešamā papildinformācija - ziņas par amatu, nodokļu aprēķinu un darbinieka darba vēsturi -, kas nav pieejama partnera kartītē.

Lai atvieglotu meklēšanu un informācijas analīzi, sistēma piedāvā sagrupēt partnerus, klasificējot tos pēc tipiem. Nolaižamajā sarakstā Partnera tips izvēlieties vienu no saviem vai sistēmas Jumis piedāvātajiem tipiem. Ja nepieciešams, partneru tipus varat brīvi modificēt un papildināt atbilstoši savām vēlmēm.

Kad esat izvēlējies partnera tipu, atzīmējiet nepieciešamās izvēles rūtiņas:

Nerādīt partneri adrešu grāmatā un izvēlnēs - ja šis partneris kāda iemesla dēļ netiks izmantots, bet viņam nepieciešama partnera kartīte. Parasti šo izvēles rūtiņu atzīmē, pārtraucot sadarbību ar partneri, kuram sistēmā  Jumis vēl ir dokumenti, kas neļauj dzēst šo partneri.

Preču noliktava - ja šis partneris ir jūsu preču noliktava. Šādi partneri būs pieejami, piemēram, veidojot starpnoliktavu pavadzīmes.

Kravas pārvadātājs - ja partneris ir uzņēmums, kas veic kravas pārvadāšanu. Veidojot kokmateriālu pavadzīmes, šie partneri būs pieejami specifiskā partneru izvēles sarakstā.

Laukā Piezīmes var ierakstīt nepieciešamās piezīmes, kuras varēs skatīt tikai ekrānā. Lai pievienotu bieži izmantojamu piezīmi, izmantojiet pogu Atvērt piezīmju sagataves .

Laukā Drukājamās piezīmes ierakstiet to papildinformāciju par partneri, kura jādrukā rēķinos, pavadzīmēs, pasūtījumos u.c. noliktavas dokumentos. Arī šeit varat izmantot piezīmju sagataves.