Nodokļi un atvieglojumi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Aprēķinu iestatījumi >

Nodokļi un atvieglojumi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nodokļu un atvieglojumu iestatījumos ir trīs izvēršamie saraksti

i_nod_izv_sar_zoom50

Nodokļi un atvieglojumi

Izvēršamajā sarakstā ir tabula ar atvieglojumu summām, kas katram lietotājam pašam taksācijas gada sākumā jāaktualizē.
Summas jāievada tikai pēc tam, kad izrēķinātas iepriekšējā gada decembra darba algas!

i_nod_atv_zoom50

VSAOI (valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas)

Izvēršamajā sarakstā ir tabula ar VSAOI likmēm, kas katram lietotājam pašam taksācijas gada sākumā jāaktualizē.
Likmes  jāievada tikai pēc tam, kad izrēķinātas iepriekšējā gada decembra darba algas!

i_vsaoi_likmes_zoom50

IIN (iedzīvotāju ienākuma nodoklis)

Izvēršamajā sarakstā ir tabula ar IIN likmēm sadalījumā pa gadiem un robežvērtībām.

i_iin_likmes_zoom50