Pilnvērtīga darbinieku uzskaite, algu un to nodokļu aprēķins, lietotājam draudzīga saskarne.
Rēķini algas nodokļus bez raizēm!
Jumis Personāls vienmēr atbilst aktuālajai likumdošanai.
Automātisks uzkrātā atvaļinājuma kalendāro dienu aprēķins katram darbiniekam – gan ikgadējam atvaļinājumam, gan papildatvaļinājumam.