Valūtu saraksts

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Valūtas >

Valūtu saraksts

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sistēmas lentes joslā cilnē Konfigurēšana grupā Valūtas nospiežot uz pogas Valūtu kursi apakšējās daļas,

Cilne_Konfig_Valutas

tiek atvērta forma, kurā varat apskatīt valūtu kursu sarakstu

valutas_saraksts_zoom60

Visām sarakstā parādītajām valūtām ir norādīta vienība, t.i., attiecība, pēc kuras tiek noteikts valūtas kurss, valūtas trīs burtu kods un nosaukums. Galveno valūtu saraksts sistēmā tiek uzstādīts līdz ar programmas instalēšanu datorā.

Izvēloties konkrētu valūtu, formas labajā pusē kolonnā Naudas vienība var norādīt tās nosaukumu latviešu un angļu valodā. Ja nominālā valūtas vienība tiek dalīta sīkākās naudas vienībās, to nosaukumus var ierakstīt kolonnā Sīknauda.

Zem valūtas ir parādīta izvēlētās valūtas kursa vēsture. Tā ietver datumu un kursa vērtību. Kursa ierakstus var dzēst tikai dienām, kurās nav notikusi neviena trans­akcija. Kursu var rediģēt arī ar atpakaļejošu datumu: lai to izdarītu, vienkārši izmainiet vērtību kolonnā Kurss (1:1).

BaloonInfo.32.32

Ievērojiet, ka kursa maiņa ietekmē grāmatojumus, kas veikti atbilstošajā datumā.

Ja vēlaties redzēt, cik bieži izvēlētā valūta lietota sistēmā, noklikšķiniet uz informācijas pogas formas augšējā labajā stūrī. Tiks parādīta informācija par to, cik bieži valūta ir izmantota sistēmā iekļautajos dokumentos, kontos un preču cenās.