Autonumerācija un pavadzīmju numerācija

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Sagatavošana darbam un konfigurēšana >

Autonumerācija un pavadzīmju numerācija

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Izvēloties sadaļā Sistēmas iestatījumi iespēju Autonumerācija un pavadzīmju numerācija, varat norādīt, lai sistēma automātiski piedāvātu numurus dažādu dokumentu veidošanas laikā. Ja nepieciešams, kolonnas Unikalitātes tips nolaižamajos sarakstos izvēlieties atbilstošo vērtību, lai noteiktu, vai jāveic dokumenta unikalitātes pārbaude un kāds ir tās apjoms - par gadu, pusgadu vai visiem sistēmā ievadītajiem datiem. Piemēram, unikālu numerāciju piešķir izrakstītajām pavadzīmēm, unikāla gada laikā ir numerācija kases izdevumu orderiem, kuru numerācija katru gadu sākas ar 1. Unikalitāti pusgada laikā var izmantot liela datu apjoma gadījumos, ja katru pusgadu numerāciju sāk no jauna. Neunikāla numerācija var būt ienākošajiem bankas dokumentiem, turklāt šiem dokumentiem numerācija parasti netiek izmantota, jo katram ienākošajam bankas dokumentam tiek atstāts darījumu partnera piešķirtais numurs.

Vēl iespējams norādīt zīmju skaitu, cik daudz jāietver dokumenta numurā. Piemēram, nevis dokuments ar numuru 1, bet gan ar numuru 0001.

Lai dokumentus varētu vieglāk atšķirt citu no cita, jau dokumenta numurā var norādīt priedēkli vai piedēkli, kas raksturo dokumenta tipu. Kolonnā Piemērs redzams saformētais dokumenta numurs, kurš atbilst ievadītajiem nosacījumiem.

autonumera_kopejie_zoom60

Automātiskās numerācijas iestatījumu formai ir vēl otra cilne Pavadzīmju/rēķinu numerācijas iestatījumi, kurā norādīts aktīvais numurs pavadzīmēm un rēķiniem.

Lai uzstādītu noliktavas dokumentu numurēšanu atbilstoši pavaddokumentu tipiem, jārīkojas šādi:

Atverot cilni Pavadzīmju/rēķinu numerācijas iestatījumi  un lapas labajā apakšējā stūrī nospiežot pogu Iestatijumi tiks atvērts autonumerācijas piešķiršanas logs. Izvēlieties cilni Pavadzīmju/rēķinu numerācijas iestatījumi, kurā notiek numuru piešķiršana.

autonumera_pz_zoom60

Tukšajā rindā ievadiet datumu, ar kuru šie numuri būs sistēmā izmantojami, un nolaižamajā sarakstā izvēlieties kuros dokumentos izmantot.

autonumerac_pz_izvelne_zoom80

Norādiet sēriju un pavadzīmes/rēķina sākuma numuru, ar kuru jāsāk numerācija, un beigu numuru (pēdējo pavadzīmes numuru), lai sistēma varētu brīdināt par numuru izbeigšanos.

numerac_izlietota_nolikt_zoom80

Ja beigu numurs nebūs norādīts, sistēma turpinās numurēšanu, balstoties uz norādīto unikalitāti.

Ir jānorāda, kāds būs pavaddokumenta numura zīmju skaits (noklusētais skaits ir 6). Priedēkli un piedēkli, ja nav nepieciešams, varat nenorādīt. Kolonnā Piemērs būs redzams, kādi izskatīsies piešķirtie numuri. Ieteicams norādīt dokumenta numura unikalitāti – vai tas būs unikāls gadā, unikāls pusgadā, unikāls vai neunikāls. Pēc šīs pazīmes sistēma atpazīs numura lietojamības periodu. Kolonnā Pēdējais izlietotais numurs turpmāk redzēsit, kāds būs pēdējais noliktavā izmantotais numurs konkrētam dokumenta tipam, un blakus kolonnā – šī dokumenta izrakstīšanas datumu.

Laukā Piezīmes var uzrādīt nepieciešamo papildus informāciju par numuriem, piemēram, kādā struktūrvienībā izsniegti norādītie numuri vai kādiem dokumentiem numuri izrakstāmi, piemēram, dokumenti ar sēriju GrP izrakstāmi par grāmatvedības pakalpojumiem.

autonumera_pz_piezimes_zoom60

autonumera_pz_izvelne_zoom75

BaloonInfo.32.32

Pēc šīs tabulas aizpildīšanas spiediet pogu Labi, lai jūsu norādītās izmaiņas tiktu saglabātas!