Virsgrāmata

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Grāmatvedības atskaites >

Virsgrāmata

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Virsgrāmatas atskaite parāda katram kontam tā korespondējošos kontus un summu, par kādu korespondence notikusi norādītajā laika periodā. Sistēmas sadaļā Grāmatvedības atskaites izvēlieties iespēju Virsgrāmata vai izvēlnē Atskaites izvēlieties Virsgrāmata.

vg_atvers_logs_zoom60

Dialoga logā Virsgrāmata norādiet nepieciešamo laika intervālu (periodu).

Izvēlieties, vai jārāda Analītiskā vai Sintētiskā atskaite. Analītiskajā atskaitē atsevišķi tiks parādīti visi konti (gan analītiskie, gan sintētiskie), kuriem perioda sākumā ir atlikums vai ar kuriem norādītajā periodā ir veiktas grāmatvedības operācijas. Sintētiskajā atskaitē tiek parādīti tikai sintētiskie konti.

Norādiet, vai atskaitei ir jābūt Eiro (atskaitē katram kontam būs viena rindiņa ar kopsummu eiro, summa tiks pārrēķināta atbilstoši ECB valūtas maiņas kursam darījuma dienā) vai izmantotajās Valūtās (atskaitē katram kontam tiks parādītas visas norādītajā periodā izmantotās valūtas - katra valūta savā rindiņā).

Izvēlieties, vai atskaiti atvērt apskatīšanai vai izdrukāt parastajā (kā redzams ekrānā) vai izvērstajā variantā (visu kontu izvērsumi ar korespondējošajiem kontiem un korespondenču summām). Arī apskatīšanai atvērto atskaiti var izdrukāt, izmantojot pogu IzdrukatArTekstu_arAtlasi (pēc noklusējuma tiks drukāta parastā atskaite, bet varat izvēlēties drukāt arī izvērsto atskaiti).

vg_forma_zoom60

Par katru kontu tiek sniegta šāda informācija: konta kods un nosaukums, valūta, konta atlikums perioda sākumā, debeta un kredīta apgrozījumi izvēlētajā laika intervālā un konta atlikums perioda beigās.

Formas apakšējā daļā ir redzamas atlikumu un apgrozījuma kopsummas.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konta korespondencēm, izvēlieties kontu un noklikšķiniet uz pogas Izversts_ar_tekstu. Konta izvērsumā ir redzama ne tikai kopējā kontu sarakstā iekļautā informācija, bet arī korespondējošie konti un korespondences summas laika intervālā.

vg_konts_izversts_zoom60

No konta izvērsuma var izvēlētiesIzverst  un pēc izvēles atvērt finanšu atskaiti, lai precīzāk apskatītos konkrētā konta un korespondējošā konta apgrozījumu veidojošos dokumentus.

vg_konts_izversts_2_zoom60