Kopijas veidošana un atjaunošana no kopijas

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Sākumprogramma >

Kopijas veidošana un atjaunošana no kopijas

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Katras dienas sākumā, atverot datu bāzi, sistēma veido automātisko datu bāzes kopiju.

Lai izvairītos no datu zudumiem dažādu iemeslu dēļ (datora bojājums, elektrības zudumi, netīša datu izdzēšana u.tml.) nepieciešams regulāri veidot kopijas datu bāzēm.

Rezerves kopiju veidošana

1.solis. Sākumprogrammā jāizvēlas sadaļa Rezerves kopiju veidošana

db_rez_kop_zoom60

2. solis. No nolaižamā saraksta jāizvēlas kurai datu bāzei jāveido rezerves kopija.

3. solis. Sistēma piedāvā datu bāzes kopijas saglabāšanas vietni, kā arī norāda rezerves datu bāzes faila nosaukumu.

4. solis. Jānorāda saglabājamo kopiju skaits (ietecamais skaits - ne mazāk kā 5)

5. solis. Darbības pabeigšanai jānospiež poga Veidot.

Datu atjaunošana no kopijas

Datus var atjaunot divējādi:

no rezerves kopijas faila;

no rezerves kopijas.

1.solis. Sākumprogrammā jāizvēlas sadaļa Datu atjaunošana no kopijas

db_atjaunosana_no_kopijas_zoom65

2. solis. Jāievada lietotājvārds un parole.

3. solis. No nolaižamā saraksta jāizvēlas kuru datu bāzi atjaunot.

4. solis. Jāizvēlas kādā veidā tiks atjaunoti dati - no saraksta vai rezerves kopijas faila. Izvēloties atjaunot no saraksta - jānoklikšķina uz izvēlētā rezrves kopijas faila, bet atjaunojot no saraksts - jāizvēlas no nolaižamā saraksta datu bāzes fails.

5. solis. Darbības pabeigšanai jānospiež poga Atjaunot.