Datu bāzes veidošana

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Sākumprogramma >

Datu bāzes veidošana

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Uzsākot darbu ar sistēmu Jumis, tiek izveidota datu bāze, kurā tiek glabāti visi uzņēmuma dati. Ar laiku var rasties nepieciešamība veikt vairāku uzņēmumu datu apstrādi vai arī atdalīt finanšu uzskaites periodus atsevišķos datos (datu bāzēs).

Pastāv iespējas –

oizveidot jaunu datu bāzi bez datiem,

oizveidot esošas datu bāzes kopiju,

oveidot datu bāzi no citas datu bāzes rezerves kopijas .bak falia

oveidot datu bāzi, norādot citas datu bāzes .mdf un .ldf failus

Jaunas datu bāzes (bez datiem) veidošana

1. solis. Lai izveidotu jaunu, tukšu datu bāzi Sākumprogrammā cilnē Rīki jāizvēlas iespēja Jauna datu bāze

db_jauna_tuksa_zoom60

2. solis. Jānorāda datu bāzes nosaukums un tās atrašanās vieta

3. solis. Jānorāda datu pieslēguma nosaukums

4. solis. Ja ir vēlme - var nomainīt pieslēguma ikonu.

5. solis. darbības pabeigšanai jānospiež poga Veidot.

BaloonInfo.32.32

Datu bāzes nosaukums nedrīkts saturēt garumzīmes un atstarpes. Ja nosaukums sastāv no vairākiem vārdiem, atstarpju vietā jāievieto zemsvītra.

Datu bāzes nosaukums nedrīkst pārsniegt 16 rakstu zīmes.

Datu bāzes atrašanās vieta uz datora tiek piedāvāta automātiski, bet to var norādīt citur.

Pieslēguma nosaukums var saturēt garumzīmes un mīkstinājuma zīmes. Pieslēguma nosaukums, kas būs garāks par 16 rakstu zīmēm pieslēguma logā nebūs redzams pilnībā.

Ja nepieciešams, var izveidot jaunus datus izmantojot esošas datu bāzi

Kopija no esošas datu bāzes

1. solis. Lai izveidotu jaunu datu bāzi, kura satur kādas citas datu bāzes datus, Sākumprogrammā cilnē Rīki jāizvēlas iespēja Kopija no esošas datu bāzes

db_jauna_no_kopijas_zoom60

2. solis. Jānorāda datu bāzes nosaukums un tās atrašanās vieta

3. solis. No nolaižamā saraksta jāizvēlas no kuras datu bāzes jāveido jauna datu bāzi

db_jauna_no_kopijas_izvelne_zoom75

4. solis. Jānorāda datu pieslēguma nosaukums

5. solis. Ja ir vēlme - var nomainīt pieslēguma ikonu.

6. solis. Darbības pabeigšanai jānospiež poga Veidot.

Papildiespējas

Jaunu datu bāzi var izveidot gan no .bak. (datu bāzes kopijas fails), gan .mdf., gan  .mdf. un .ldf. failiem.

1. solis. Lai izveidotu jaunu datu bāzi, kura satur kādas citas datu bāzes datus, Sākumprogrammā cilnē Rīki jāizvēlas iespēja no .bak. faila vai no .mdf. un .ldf. failiem

db_jauna_no_failiem_zoom60

2. solis. Jānorāda datu bāzes nosaukums un tās atrašanās vieta

3. solis. No nolaižamā saraksta jāizvēlas .bak. fails vai .mdf. un .ldf. faili

db_jauna_no_failiem_izvelne_zoom75

4. solis. Jānorāda datu pieslēguma nosaukums

5. solis. Ja ir vēlme - var nomainīt pieslēguma ikonu.

6. solis. Darbības pabeigšanai jānospiež poga Veidot.

BaloonWarning.32.32

Izvēloties veidot datu bāzes no .mdf. un ldf. failiem - tie jānorāda abi!